Welkom in onze groep 💼

In onze klas…

Doen we allemaal ons best

We leren taal, rekenen en W.O 

en maken kennis met de Franse taal

We vertellen verhalen,

we luisteren naar elkaar

We zijn creatief en

leren van onze fouten.

We spelen en lachen,

we respecteren elkaar

Iedereen is WELKOM in onze groep.