Opvang

Klik hier voor een overzicht van de opvang op school

Ochtendopvang

Via het groene hekje gaan de kinderen naar de overdekte kleuterspeelplaats. Er is daar algemene ochtendopvang, voor kleuters en leerlingen van de lagere school, vanaf 7u15.
Vanaf 8u gaan de kinderen van de lagere school naar hun speelplaats.
Prijs: tussen 7u15 en 8u15: 1,20€ per begonnen half uur; vanaf 8u15: gratis

Middagopvang

Per middag wordt op alle Pintse scholen een bedrag aangerekend van 0,50 euro.

De kleuters, die over de middag op school blijven en die behoefte hebben aan een slaapje, kunnen gebruik maken van de slaapklas. Lees er hier meer over.

Naschoolse korte opvang op school 

Studie en opvang van 16u tot 17u15, op vrijdag van 15u15 tot 16u45.
Op woensdag is er opvang van 11u30 tot 12u30.
De voor- en naschoolse korte opvang wordt verzorgd door begeleiders van FERM en is betalend.

Opvang lagere school : in de refter.
Opvang kleuters: de overdekte kleuterspeelplaats of in de opvangklas van de kleuters.

Naschoolse lange opvang in Bommeltje

Voor kinderen die langer dan 17u15 in de opvang moeten blijven.
Elke werk- en verlofdag tijdens het schooljaar tot 19u.
Locatie: Bommeltje, Bommelstraat 33
Meer info: Gemeentelijke Opvang ‘Ferm’
Huishoudelijk reglement Ferm

Gewoon tarief

Voor- en naschoolse opvang: € 1,2 per begonnen half uur
Woensdagnamiddag: € 1,2 per begonnen half uur (voor opvang korter dan 3 uur), € 7,44 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur), € 14,83 voor een hele dag (langer dan 6 uur)
Vakantiedagen en schoolvrije dagen: € 4,93 voor een derde dag (minder dan 3 uur), € 7,44 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur), € 14,83 voor een hele dag (langer dan 6 uur)

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt
vanaf het eerste kind:
€ 0,9 per begonnen half uur
€ 3,7 voor een derde dag
€ 5,58 voor een halve dag
€ 11,12 voor een hele dag

Sociaal tarief

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke.
Zij onderzoekt of je hierop recht hebt. Ze zal hiervoor je aanslagbiljet of recente loonbrieven
opvragen. Het tarief wordt toegekend voor één jaar.
Het sociaal tarief bedraagt:
€ 0,6 per begonnen half uur
€ 2,46 voor een derde dag
€ 3,72 euro voor een halve dag
€ 7,41 euro voor een hele dag

Lesuren

Ochtendlessen

8u30 – 10u10: les
10u10 – 10u25: speeltijd
10u25 – 11u40: les

Middaglessen

13u – 14u40: les
14u40 – 14u55: speeltijd
14u55u – 15u45: les

Speeltijd

De speeltijd duurt 15 minuten. Daarna krijgen de kinderen de kans om een drankje te drinken. U mag zelf een drankje meegeven. We stimuleren om zoveel mogelijk water of andere gezonde dranken mee te geven aan uw kind. Zoete frisdranken zijn niet toegelaten.
In de voormiddag wordt als tussendoortje enkel een gezonde snack toegestaan, dwz een stukje fruit of groente.
In de namiddag mogen de kinderen vrijblijvend fruit of een koekje eten.
Bij de kleuters graag alles naamtekenen!

Uw kind ’s middags ophalen

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school ‘s middags gedaan om 11u40.
 Kinderen van de lagere school komen via de hoofdingang naar de schoolparking. Daar wacht u op uw kind.

Kleuters mogen op de speelplaats opgehaald worden.
Fietsers rijden onder begeleiding via de tweede uitgang, aan de speeltuin & sporthal, ofwel naar de Bommelstraat ofwel naar het rond punt.

Woensdag

Op woensdag eindigen de lessen om 11u15. De kinderen kunnen op school blijven onder toezicht tot 12u30. Ouders die hun kinderen later komen halen, verwittigen Ferm. Er is geen opvang na de middag op school.

Uw kind ’s avonds ophalen

Op maandag, dinsdag en donderdag is de school gedaan om 15u45. Kinderen worden op de speelplaats door hun ouders afgehaald nadat de juffen het poortje geopend hebben.  U kan uw kind afhalen tot 16u. Daarna begint de betalende naschoolse opvang. Op die manier proberen we de grote drukte om 15u45 een beetje te spreiden.
Op vrijdag is de school gedaan om 14u55. Dan heeft u mogelijkheid tot 15u15 om uw kind te komen ophalen. Dan begint de betalende opvang.

Alleen naar huis?

Indien uw kind alleen naar huis mag, vragen wij u vriendelijk om een schriftelijk bewijs binnen te brengen.
Kinderen die sporadisch in de studie blijven, vragen we om een schriftelijke of mondelinge verwittiging. De aanwezigheid van uw kind wordt genoteerd door de leerkracht van toezicht.

Maaltijden

Middagmaal

‘s Middags kan uw kind op school blijven eten :

  • Warme maaltijd: geleverd door de traiteur
  • Boterhammen: Kinderen die het wensen, kunnen soep bij hun boterhammen verkrijgen.

Tijdens het middagmaal zijn geen eigen drankjes toegestaan. Alle kinderen krijgen water van de school.

Melk
Na de speeltijd om 10u25 kunnen de leerlingen een melkje van de school krijgen. Dit komt dan op de maandrekening. De kinderen mogen ook zelf water of een andere gezonde drank meebrengen. Zoete frisdranken zijn niet toegestaan.

Betalingen
De betalingen gebeuren maandelijks per overschrijving via de bank.

  • Warme maaltijd kleuters:   3 euro
  • Warme maaltijd lagere school: 3,50 euro
  • Soep: 0,50 euro
  • Melk: 0,40 euro

Pagina maandmenu