Sportweek

De sportweek is gestart voor het vierde leerjaar. Deze week maken we kennis met verschillende sporten. Maar het belangrijkste is dat we de Olympische gedachte naleven: ” deelnemen is belangrijker dan winnen. Respect, gelijkwaardigheid, inclusie […]

Hocuspocus technologisch

We beleefden een fantastische namiddag vol techniek. Magie dachten we eerst maar doormiddel van vele briljante proefjes kwamen we tot de conclusie dat alles te maken had met goed nadenken en wetenschap. Een nieuwe wereld […]

Carnaval

Om alvast in vakantiestemming te komen, vierden we met z’n allen carnaval. Iedereen van 4B had zijn best gedaan om er anders uit te zien dan op gewone dagen. En we hadden er allemaal zin […]

Tentoonstelling: België, ons land

We werkten reeds een paar weken rond het thema ” België “. Om dit thema in schoonheid af te sluiten organiseerden we een tentoonstelling. We werden verdeeld in groepjes en elk groepje koos 1 of […]

Halloween speurtocht met bee-bots

Ohnee! Juf Céline haar verkleedkleren voor het Halloween feestje zijn gestolen. De kinderen gingen op zoek naar de dader, de verdwijningsplek en het tijdstip van verdwijning! Door hun ‘Bee- Bot’ te programmeren kregen ze heel wat […]

Wheelie walkie

Het vierde leerjaar kon genieten van een verkeerseducatieve dag op en in het OCP, georganiseerd door de politie Schelde – Leie.  Wheelie Walkie verwijst naar de thema’s fietsers en voetgangers die centraal stonden gedurende de […]

Wiskanjeronthoudboekjes

Dankzij de gulle sponsoring van de oudervereniging beschikt elke leerling van 4B over een onthoudboekje voor wiskunde.  Zo kan elk kind het boekje gebruiken wanneer ze iets niet meer weten. Een geheugensteuntje. 

Sportdag

De leerlingen van 4B hebben genoten van de sportdag. Samen sporten en spelletjes spelen en elkaar aansporen om het goed te doen.  Ook al winnen we niet, we genieten van het samenzijn. 

Strapdag

Op vrijdag 16 september was het STRAPDAG.  We kwamen massaal met de fiets of te voet naar school. Ook al waren de weergoden ons niet goed gezind toch wou iedereen een steentje bijdragen om goed […]