De schoolraad is een adviesgevend orgaan dat bestaat uit 9 leden die bij stemming verkozen zijn.

Zij vergaderen 2 tot 3 maal per jaar en bespreken belangrijke aandachtspunten op school. Zij zoeken samen naar oplossingen en brengen die over aan het schoolbestuur.

De directeur woont de vergaderingen bij als raadgevend lid.

Deze raad bestaat uit :

Voorzitter overlegcomité : Mevr. Sandra Aspeele

Geleding ouders :  Mr. Pieter Simoens – Mevr. Marilleke Van Gansbeke  –  Mr. Matthieu Haegeman

Geleding personeel :Mevr. Katleen Thienpont – Mevr. Hilde Thienpont – Mevr. Magda de Vocht

Geleding lokale gemeenschap : Mr. Hans Vlieghe – Mevr. Sandra Aspeele