Parkeermogelijkheden


In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeermogelijkheden om uw kinderen veilig af te zetten. U kan zowel gebruik maken van:

  • de parking van het OCP
  • de parking van de Okay-supermarkt. Opgelet! Deze parking sluit om 20u!

Wij vragen u vriendelijk om …

  • niet te parkeren op de rijweg en de busstrook aan de overkant van school. Daar parkeren maakt het erg gevaarlijk voor de kinderen.
  • kinderen die in rij met de fiets of te voet naar huis moeten voldoende ruimte te geven, zodat hun veiligheid gewaarborgd wordt.
  • de verkeersregels te respecteren. Geef als ouder het goede voorbeeld en steek de rijweg over op het zebrapad.
  • de richtlijnen van onze gemachtigde opzichters te respecteren

Bedankt alvast voor uw medewerking!

Veilig naar huis

Na schooltijd worden de leerlingen verzameld, per klas op de speelplaats. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van ouders de speelplaats verlaten.


Kinderen worden op de speelplaats door hun ouders afgehaald nadat de juffen het poortje geopend hebben. Zowel de hoofdingang als de ingang aan de speeltuin kan hiervoor gebruikt worden.


Fietsers rijden onder begeleiding via de tweede uitgang (speeltuin & sporthal) ofwel naar de Bommelstraat ofwel naar het rond punt.


De kinderen volgen steeds dezelfde en meest veilige weg naar huis en respecteren hierbij de verkeersregels. De fiets is technisch in orde.