1.    Onze visie op huistaken

Als team vinden we belangrijk dat huiswerk in de eerste plaats zinvol is en kadert binnen de visie van de school.

Waarom geven we huiswerk?

 • Huiswerk is een extra herhaling van de geziene leerinhoud en moedigt leerlingen aan om dit individueel in te oefenen
 • Huiswerk stimuleert de leerlingen in het zelfstandig denken, plannen van, uitvoeren van, controleren van en reflecteren op taken.
 • Ouders krijgen meer zicht op wat er geleerd wordt op school en kunnen eventuele problemen mee detecteren

2.    Frequentie en timing

De tijdsinvestering in het huiswerk wordt aangepast  aan de leeftijd en de competenties van de leerlingen.

Er is een graduele opbouw in aanbod en timing.

 maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
L120 min20 min 20 min20 min
L220 min20 min 20 min20 min
L320 min20 min 20 min20 min
L430 min30 min 30 min30 min
L545 min45 min45 min45 min45 min
L645 min45 min45 min45 min45 min

Dit zou een gemiddelde leerling maximaal nodig hebben om klaar te zijn met de leerstof. We weten dat er grote individuele verschillen zijn tussen leerlingen voor wat betreft werktempo, werkkwaliteit, moeilijkheidsgraad van de taak, geheugen, … Daarom is een goed contact en overleg met ouders en team een aanrader!

3.    Welk huiswerk krijgen de leerlingen?

L1

In het begin van het schooljaar vooral woorden en letters lezen, later opbouw naar rekenen

Op maandag, dinsdag en donderdag kan dit een lees-, schrijf-, en rekentaak zijn, op vrijdag is het steeds een leestaak of splitsingen inoefenen

L2

Ma: leesfiche (technisch lezen)

Di: Rekenen

Do: Spelling

Vrij: Lezen op niveau + oefenen tafels

L3

Afwisselend huistaak wiskunde – taal – spelling

Lezen

W.O.- map lezen

L4

Afwisselend huistaak wiskunde – taal – spelling

Lezen of typen

W.O. leren of een actua-opdracht

L5

Spelling – wiskunde – taal

Frans

W.O. leren

L6

Spelling – wiskunde – taal

Frans lezen + woorden leren

W.O. leren

Kinderen uit dezelfde klas, kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar

een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

Concreet betekent dit: voor sterkere kinderen een tandje bij steken. Kinderen met

leermoeilijkheden krijgen een huiswerk dat een realistische uitdaging betekent. Zo

proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

4.    Wat we van de kinderen verwachten

 • De huistaken worden verzorgd, volledig en tijdig ingeleverd
 • Hoe ouder de kinderen, hoe meer verantwoordelijkheid ze hebben in het maken en het plannen van huiswerk

5.    Wat we van ouders verwachten

 • de agenda ondertekenen
 • creëren van rustige omstandigheden waarin de kinderen het huiswerk kunnen maken
 • nagaan of alle taken gemaakt zijn en de lessen geleerd
 • voor de leerlingen van L1 en L2: samen luidop lezen
 • communiceren met de leerkracht indien er moeilijkheden zijn bij het maken van het huiswerk

6.    Wat we van de leerkracht verwachten

 • de agenda wordt nagekeken en ondertekend
 • taken en lessen worden nagekeken en gecontroleerd
 • Het niet of onvolledig in orde zijn met taken of lessen wordt gemeld via het agenda.

7.    Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

Indien het huiswerk niet werd gemaakt (zonder geldige reden) moet het kind deze taak achteraf maken. We noteren dit in de schoolagenda.

Wanneer het huiswerk herhaaldelijk niet wordt gemaakt, volgt een extra taak.