Op het eind van elke maand worden alle kosten verwerkt. U krijgt een gedetailleerde rekening opgestuurd door de Rekendienst van de gemeente De Pinte. Wij vragen u vriendelijk uw rekening snel te betalen (dit binnen de veertien dagen na ontvangst).

Heeft u financiële moeilijkheden? Het lokaal bestuur is er voor jou!

Klik hier voor meer info

Overzicht kosten:

 • Warme maaltijd kleuters: 3 euro
 • Warme maaltijd lager: 3,50 euro
 • Soep: 0,50 euro
 • Melk: 0,40 euro
 • Zwemles: 1,50 euro
 • Gymtrui met embleem: 15 euro
 • Gymbermuda: 15 euro

Uitstappen:

 • Zeeklas (2e lj): +/- 160 euro
 • Sportklassen (4e Lj): 20 euro
 • Ruimteklas (5e lj): +/- 300 euro

Leeruitstap en andere activiteiten:

In de loop van het schooljaar worden er ook enkele leeruitstappen, een sportdag en een schoolreis georganiseerd waarvoor er een bijdrage wordt gevraagd. De prijs daarvan wordt u , tijdens het schooljaar, via een schrijven meegedeeld.

Wij organiseren ook schoolconcerten en -theater, een Sinterklaasfeest en carnavalsfeest. Hiervoor wordt max. 6 euro gevraagd. Ook dit wordt u via een schrijven meegedeeld.

Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tegen:

 • Ongevallen op school.
 • Ongevallen op weg naar school of van school naar huis (Let wel, men neemt de veiligste weg ! De veiligste weg is daarom niet de kortste.)
 • Ongevallen tijdens buiten- en naschoolse activiteiten ingericht door de school.
 • Ongevallen bij een klasuitstap.

De ouders blijven wel burgerlijk aansprakelijk voor hun kinderen, wanneer ze langs de weg een ongeval veroorzaken of ergens schade aanrichten t.o.v. derden. In dergelijke gevallen moet de familiale verzekering tussenkomen.

Wat doet u wanneer uw kind slachtoffer is van een ongeval?

 • U verwittigt onmiddellijk (= dezelfde dag nog !) de directie, het secretariaat of een leerkracht.
 • U haalt een verzekeringsformulier af bij de directie of op het secretariaat.
 • Met dit formulier gaat u naar de dokter of het ziekenhuis.
 • De behandelende geneesheer vult dit formulier in.
 • U brengt het ingevulde formulier terug binnen op school.
 • De school stuurt dit formulier door naar ETHIAS, onze verzekeringsmaatschappij.
 • U krijgt hiervan een kopie. Dit dient u zelf te bewaren.
 • ETHIAS stuurt het dossiernummer door naar de school.
 • U krijgt dit nummer van de school.
 • U gaat met uw onkostennota’s naar het ziekenfonds. Enkel en alleen wanneer alle afschriften van de onkostennota’s in uw bezit zijn (= einde van de behandeling) brengt u het bewijs dat u krijgt van het ziekenfonds naar de school.
 • Bij dit laatste kunnen wij uw dossier afsluiten.

Rapporten

De kinderen van de lagere school krijgen 4 keer per jaar een rapport. Twee keer per jaar, in januari en juni, krijgen de kinderen een syntheserapport. Hierbij vindt u dan ook een totaaloverzicht van hun resultaten terug.

Twee keer per jaar, bij het oudercontact, krijgen de kinderen een Kiva-rapport. Met dit rapport willen we sociale vaardigheden bespreekbaar maken en beoordelen.

Een rapport is veel meer dan een puntenlijst met resultaten. Het geeft u veel informatie over de aanleg, de inzet en de vorderingen van uw kind.

Het hele jaar door hebben de leerlingen toetsen. Deze toetsen worden regelmatig meegegeven met de leerlingen. Wij vragen de ouders deze toetsen aandachtig te bekijken en te signeren.

Wij hopen op die manier alle ouders een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden en de prestaties van hun kind op school.

Afwezigheden

Afwezigheden worden ’s morgens of ’s middags telefonisch of persoonlijk gemeld aan de directie, het secretariaat of de klastitularis. Gelieve steeds de naam, klas en naam van de juf/meester te vermelden.

Kleuters:

Vanaf 1 september 2020 is elke 5-jarige in het kleuteronderwijs leerplichtig. Voor de invulling van de leerplicht van de 5-jarigen in het kleuteronderwijs heeft de Vlaamse overheid gekozen voor 290 halve dagen (minimale) aanwezigheid per schooljaar.

Voor de lagere school:
Alle afwezigheden moeten gestaafd worden door een origineel (geen e-mail !), gesigneerd document.

Lagere school +  6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs:

 • Een briefje van de dokter (verplicht voor afwezigheid van meer dan 3 dagen)
 • Een briefje van de ouders (met daarop datum van afwezigheid en handtekening van de ouders, voor minder dan 3 dagen)
 • een briefje van de ouders + verplichte toelating van de directeur.

Opgelet: Een periode afwezig zonder doktersbriefje (wel met briefje van de ouders), kan maar 4 keer op een schooljaar. Bij de 5de afwezigheid, zonder doktersbriefje, noteert de leerkracht een B in de aanwezigheidslijst (de B staat voor problematische afwezigheid).

Afwezigheid om persoonlijke redenen (familiale of andere):
Dit kan enkel mits voorafgaande toestemming van de directie. Het kan maar 4 halve dagen per schooljaar. Vanaf de 5de halve dag wordt er opnieuw een B genoteerd.

Te laat komen:
Dit wordt in de aanwezigheidslijst aangeduid met een ‘L’. Problematisch te laat komen zal ook begeleid worden.