Deze week worden alle klimaatacties in de kijker gezet. Ook wij proberen op school kleine inspanningen te doen voor een gezonder klimaat. Naar aanleiding van deze “Nationale Klimaatweek” lazen we in de klas in het boek “De wraak van ridder Piepus”. Een boek dat ons ook toont dat de Kracht vaak in het Kleine schuilt.