Infoavond rond Cognitief Sterk Functionerende kinderen (CSF) in de refter van de school om woensdag 28/2.

De infoavond van onze oudervereniging staat dit jaar in het teken van zorg op school, met focus op de recente wijzigingen van dit schooljaar. (Leer)zorg op school begint in de klas, waar we met ons 3-sporenbeleid élk kind op zijn of haar niveau proberen bereiken. Alleen zo kan élk kind groeien en bloeien. Een hele uitdaging voor het team!

Na de voorstelling biedt de oudervereniging een drankje aan.