Het vierde leerjaar kon genieten van een verkeerseducatieve dag op en in het OCP, georganiseerd door de politie Schelde – Leie. 

Wheelie Walkie verwijst naar de thema’s fietsers en voetgangers die centraal stonden gedurende de ganse dag. 

Er kwamen 8 workshops aan bod. De ene was theoretisch, bij de andere lag de nadruk op het kunnen fietsen. 

Het was een leerrijke en ontspannende dag. 

4B dankt de politie voor het initiatief. 

https://photos.app.goo.gl/68iucv4vEeVJD8Ms5