De bakker is een ambachtsman die zelfstandig brood, koek en banket maakt om te verkopen. Als een bakker zijn eigen producten maakt, spreekt men van een warme bakker of van een ambachtelijke bakker.

Ook de politieagente was van de partij. Wij leerden hoe we ons moeten gedragen en wat mag en niet mag.