Dankzij de gulle sponsoring van de oudervereniging beschikt elke leerling van 4B over een onthoudboekje voor wiskunde. 

Zo kan elk kind het boekje gebruiken wanneer ze iets niet meer weten. Een geheugensteuntje.