Een nieuw schooljaar en een leuke, frisse start in een vernieuwde Instapklas. De vroegere
opvangklas is nu “Het Zonneklasje” voor onze instappers geworden. We startten er op 1 september
met 16 blije gezichtjes. We maken er een gezellige ruimte van en hopen er dit jaar nog vele
kapoenen te mogen verwelkomen.