We werkten reeds een paar weken rond het thema ” België “. Om dit thema in schoonheid af te sluiten organiseerden we een tentoonstelling. We werden verdeeld in groepjes en elk groepje koos 1 of 2 provincies uit om grondig te onderzoeken. 

Het was dan ook de bedoeling om een standje te bouwen en die provincie(s) voor te stellen aan de anderen.