Op vrijdag 16 september 2022 neemt onze school deel aan de STRAPDAG!
Op deze dag willen we kinderen en ouders stimuleren om zoveel mogelijk
STAPpend of TRAPpend naar school te komen.

Daarnaast vragen we ook om zo zichtbaar mogelijk naar school te komen. Vergeet
dus zeker ook niet om een fietshelm en fluohesje te gebruiken als zwakke
weggebruiker.

Het gemeentebestuur zorgt alvast voor een verrassing voor de deelnemers!