Wij zijn piraten, Heioo heioo!
Wij lopen door de straten, Heioo heioo!
Wij zijn voor niets of niemand bang,
heel ons leven lang!
Heioo heioo heiooo!
Kostbare schatten heioo, heioo!
Verstopt in oude kratten, heioo, heioo!
Met een schatkaart in de hand,
trekken wij door ’t land!
Heioo, heioo,heiooo!