We oefenden vandaag voor de Vlaamse toetsen. Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen. Voor het Vlaams onderwijs is dit nieuw.

De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands en wiskunde. Onze leerlingen van het vierde leerjaar verdienen een pluim voor de eerste geslaagde kennismakingstoets.