De leerlingen krijgen allereerst een opdracht om gevoelens uit te beelden met hun gezicht. Geen enkel ander lichaamsdeel mag daarbij gebruikt worden. Nadien vertelt de juf een verhaal waarbij emoties uitgebeeld worden en tot slot gaan we in groepjes van 2 aan de slag om een klein mime-tafereeltje rond een bepaalde emotie te tonen aan de andere klasgenootjes. 

https://photos.app.goo.gl/DNwc6X2wQR9zRdk98